MELISANTO  SOCIEDADE   COOPERATIVA  GALEGA

AUDITORIAS ENERGÉTICAS

Noticias de Coop. MELISANTO


Cestas Semana 19
Cestas Semana 19
Cestas Semana 19 disponibles
(Sigue)
MELISANTO SOC. COOP. GALEGA
BUSCANDO A TU HORTICULTOR IDEAL

BUSCANDO A TU HORTICULTOR IDEAL

(Sigue)
NOVO XERENTE DA COOPERATIVA
MELISANTO conta con novo Xerente dende hai poucos días
D. José López Pérez, Enxeñeiro Técnico Agrícola e traballador de Melisanto dende hai máis de 10 anos, fíxose cargo da xerencia da agrupación.
(Sigue)
SEGUROS AGRARIOS
Axudas para o fomento da contratación de seguros agrarios

Orde do 29 de decembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2009.

(Sigue)
SANIDADE ANIMAL
Lingua azul no gando bovino, ovino e cabrún
Medidas en materia de protección sanitaria e de movemento pecuario como consecuencia da detección de casos de lingua azul na Comunidade Autónoma de Galicia
(Sigue)
UNIDADES DE XESTIÓN FORESTAL
Regulación das UXFOR (Unidades de Xestión Forestal)

As UXFOR teñen a misión encomendada da ordenación e xestión dos terreos forestais para obter un mellor aproveitamento integral do monte que redunde no beneficio para as persoas titulares do predio, pero tamén para a sociedade en xeral. Ao concentrar a xestión de parcelas acádase un mellor rendemento da explotación e evítase o risco de incendios que se produce pola proliferación incontrolada de especies de alta combustibilidade.

(Sigue)
ZONAS DE ESPECIAL INTERESE AGRARIO
Terra de Melide, entre outras, foi declarada zona de especial interese agrario

Decreto 263/2007, do 28 de decembro, polo que se declaran como zonas de especial interese agrario as comarcas de Arzúa, A Barcala, Melide, Xallas, Chantada, A Fonsagrada, Meira, Terra de Lemos, O Ribeiro, Terra de Caldelas, Terra de Celanova, Verín, Caldas, O Condado, O Salnés e Tabeirós-Terra de Montes.

(Sigue)
BANTEGAL
Banco de terras
A Consellería do Medio Rural acaba de poñer en marcha o Banco de Terras de Galicia coa incorporación das dúas primeiras fincas. 
(Sigue)
PREVENCIÓN INCENDIOS FORESTAIS
Xestión da biomasa vexetal para a prevención dos incendios forestais
A Consellería do Medio Rural establece os criterios de xestión da biomasa vexetal para a prevención dos incendios forestais mediante a publicación dunha orde no Diario Oficial de Galicia. 
(Orde do 31 de xullo de 2007 publicada no DOG do 7 de agosto de 2007)

(Sigue)
FORESTAIS
Uso do lume fóra da época
Uso do lume fóra da época de alto risco de incendios forestais
(Sigue)
FORESTAIS
Regulación das repoboacións forestais
Distancias mínimas de plantacións
(Sigue)
FORESTAIS
Prohibicións de carácter xeral
Prohibicións de carácter xeral segundo o Decreto 105/2006 da Consellería do Medio Rural
(Sigue)
FORESTAIS
Protección do espazo rural
Protección do espazo rural
(Sigue)

NOVAS PARA SOCIOS


DECRETO DE APLICACIÓN DA TAXA LÁCTEA
Publicado no DOG do 8 de agosto de 2007

Decreto 158/2007, do 21 de xuño, polo que se regula en Galicia a aplicación do réxime da taxa láctea.

(Sigue)
A CAZA EN GALICIA
Nova lei para os afecionados á caza
A partir do 26 de novembro de 2006 os cazadores que actúen en territorio galego contan cunha nova lei de caza
(Sigue)